Wie zijn we

Wie zijn we

De spie is een welzijnsschakel.


Dit is een vereniging dat mensen, die te maken hebben met kansarmoede, wil verenigen en ondersteunen.

Wij zien voor onszelf drie grote taken:

 • Mensen samen brengen en uit hun isolement halen.
 • Hulp aanbieden.
 • Plaatselijk zorgen dat er een klimaat is waar mensen in kansarmoede ook kansen krijgen.


Wie we zijn:

 • We zijn een vereniging zonder winstoogmerk.
 • We zijn met 28 waarvan 8 mensen die zelf met kansarmoede te maken hebben.
 • Wilfried Pauwels, diaken, heeft de verantwoordelijkheid om deze welzijnsschakel met velen samen te dragen.


Wat wij nu al doen:


in de loop van een jaar:

 • twee feesten (na kerst en met Pasen) met +/-120 deelnemers
 • een uitstap met de bus in het begin van de grote vakantie (+/- 140 deelnemers)


in de week:

 • het onthaal bij de sociale kruidenier op dinsdag
 • de huiswerkklas op woensdag en vrijdag
 • tweewekelijkse ontmoetingen met gezelschapsspelen op donderdag (Het spiekerke)
 • permanentie op een vast uur waarbij mensen kunnen langskomen om raad of hulp. Dit wekelijks op vrijdag om 18.30 u (Het spiekuur).


daarnaast:

 • permanentie met een GSM waar we elke dag bereikbaar zijn
 • de medewerkers hebben een kleine sociale kaart op zak om wegwijs te helpen maken
 • indien nodig het meegaan naar instanties
 • in nood steun door het geven van waardebonnen voor een winkel of andere ondersteuning. Dit kan het helpen betalen zijn van schoolkosten of andere kleine dringende zaken.
 • bezoeken ten huize van


we zitten vertegenwoordigd in raden of worden om advies gevraagd:

 • huis van het kind
 • samenlevingsopbouw
 • rond cultuur en uitpas
 • speelspook
 • welzijnsraad


we hebben nauw contact met:

 • de federatie van parochies
 • het OCMW
 • de Oever die zorgt voor de sociale kruidenier
 • de dienst van Welzijnsschakels West-Vlaanderen
 • een aantal stadsdiensten
 • Aventurijn en het Speelspook
 • Samenlevingsopbouw
 • HISE

Onze geschiedenis

2010

2012

2014

2015

2016

2017

Oprichting van de feitelijke vereniging

De Spie

- Eerste maal organisatie van het paasontbijt

- Opstarten van de huiswerkklas

Eerste maal een jaarlijkse uitstap

Opstart van de ontmoetingen op donderdag (het Spiekerke)

- Opstart van de crea activiteiten op donderdag

- Eindejaarsfeest met 3 gangen diner

Omvorming van een feitelijke vereniging naar Wzs De Spie vzw

-Opstart van het spiekuur

Ons team van vrijwilligers

Wilfried Pauwels

Voorzitter

Filip Herteleer

Secretaris

Frank Callewaert

Penningmeester

Groep spiekuur

Groep Spiekerke

Crea en ontmoetingen

Huiswerkklas

Sociale kruidenier

Onthaal

Voltallige groep

vrijwilligers

Hoe ons te vinden

Welzijnsakel De Spie vzw

Kapelstraat 27

8531 Harelbeke

Ondernemingsnummer : 0677.511.742

Copyright 2019 © All Rights Reserved